ORG IN POST-SANDY RECONSTRUCTION DESIGN TEAM

Project Update, 12.08.2013

NL (for English see below)

ORG maakt via Alexander D’Hooghe deel uit van een internationaal ontwerpteam van MIT (US) en Dutch Delta Collective (NL) dat door Shaun Donovan – minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in het kabinet-Obama – belast werd met een studie en ontwerp voor de reconstructie en verdere ontwikkeling van de kustlijn van de noordoostkust van de Verenigde Staten, na de doortocht van orkaan Sandy in 2012.

Het team van MIT en Dutch Delta Collective wordt geleid door Alexander D’Hooghe (directeur van het MIT Center for Advanced Urbanism, en mede-oprichter van ORG, Organization for Permanent Modernity) en Kristian Koreman (mede-oprichter van ZUS, Zones Urbaines Sensibles). Het team combineert het vooruitstrevende onderzoek en de lokale kennis van MIT, met het beste op het vlak van waterbeheer en -ontwerp uit Nederland, met name ZUS, De Urbanisten, Deltares, Volker Infra Design en 75B. Naast ORG vervolledigen toonaangevende stedenbouwkundige ontwerpbureaus PREX, MY Studio en Urban Risk Lab het team.

“Cruciaal voor veerkrachtige stedelijke landschappen is de slimme kalibratie van regionale bescherming en lokale adaptatie. Het MIT-DDC team zal nieuwe strategieën, instrumenten en typologieën ontwerpend onderzoeken om tot een interscalair voorstel te komen voor een veerkrachtige noord-oostelijke kustlijn.”

Meer informatie over de opdracht en de andere geselecteerde teams is te vinden op de website http://rebuildbydesign.org/

EN

Through Alexander D’Hooghe, ORG is participating in an international design team consisting of MIT (US) and Dutch Delta Collective (NL) charged by Shaun Donovan – United States Secretary of Housing and Urban Development in the cabinet of President Obama – with a study and design for the reconstruction and redevelopment of the northeast coastline of the United States, after the passage of hurricane Sandy in 2012.

The team of MIT and Dutch Delta Collective is led by Alexander d’Hooghe (Director of the Center for Advanced Urbanism, MIT, and partner at ORG, Organization for Permanent Modernity) and Kristian Koreman (partner at ZUS, Urbaines Zones Sensibles). The team combines the cutting edge research and local knowledge of MIT and the best in water design and management from the Netherlands, such as De Urbanisten, Deltares, Volker Infra Design, ZUS and 75B. Apart from ORG, it also includes leading urban design practices, such as PREX, MY Studio, and Urban Risk Lab.

“Crucial for resilient urban landscapes is the smart calibration of regional protection and local adaptation. The MIT-DDC team will execute design research on new strategies, instruments and typologies toward an inter-scalar proposal for a resilient Northeastern Seaboard.”

More information on the challenge and the other selected teams can be found on http://rebuildbydesign.org/